Jak stimulovat pracovníka k lepším výkonům?

Každý z nás pracujeme a každý na trochu jiné pozici. Zkouší na Vás šéfové nějaké triky, nebo jste šéfem a rádi se něco přiučíte? Mrkněme se co říkají příručky…třeba se něco naučíme :-). Jedním ze způsobů, jak člověka stimulovat k lepším výkonům je upravit mu pracovní prostředí tak, aby jej pozitivně motivovalo. Může se to zdát chvílemi až jako výstřednost, ale i taková „drobnost“ jako mít své vlastní místo, o které se nemusíme s nikým dělit, působí příznivěji na náš výkon a celkovou spokojenost.

Bohužel teď stále častěji je trendem v podnicích tzv. „Open space“. Jedná se o velkoprostorovou kancelář, kde všichni pracují v otevřeném prostoru. Konkrétním příkladem mohou být například Call centra. Telefonovat lidem a mít kolem sebe dalších 20 lidí, kteří vykonávají tu stejnou činnost, může být dosti náročné.

Pozitivní a negativní stránky open space můžeme promítnout do následující tabulky.

 

POZITIVA NEGATIVA
–          Nižší náklady

–          Větší přehled a možnost kontroly

–          Rychlejší komunikace

–          Flexibilita při řešení úkolů

–          Ztráta soukromí

–          Neosobní prostředí

–          Časté spory

–          Obtížnější soustředěnost

–          Vyšší nemocnost

 

Celkově lze konstatovat (v rámci ověřených dlouholetých studií), že převládají negativní aspekty open space.

I barvy ovlivňují lidský výkon, musíme se pořádně rozmyslet, jakou barvu zvolíme na vymalování stěn v pracovním prostředí. Člověk je schopen prostřednictvím svého zraku rozlišovat zhruba 150 barevných odstínů. Z praktického hlediska rozlišujeme tzv. teplé barvy (červená, žlutá, oranžová), které mají aktivizující, povzbuzující vliv a jsou ideální v méně prosvětlených prostorách. Dále to jsou tzv. studené barvy (modrá, zelená, fialová), které vyvolávají zklidňující, ochlazující pocit a dále opticky zvětšují prostor. Tyto a obdobné barevné odstíny (obzvláště modré) jsou ideální právě pro administrativní pracoviště

Další důležitým aspektem v rámci pracovního prostředí je osvětlení. Známá je skutečnost, že člověk získává přibližně 80% až 90% informací zrakem. A k tomu je potřeba mít odpovídající světelné podmínky. Nejlépe na nás působí denní světlo – výzkumy prokázaly, že ve firmě, která má pracovní prostory hodně prosvětlené okny, jsou zaměstnanci více v psychické pohodě. Naopak, pokud je pracovní prostředí osvětleno neadekvátně, mohou se zaměstnanci uchylovat k depresi.

Musíme si dávat pozor i na hlučnost na pracovišti. U kancelářských prací by neměl limit přesáhnout mez 65 Db – což je přibližně intenzita hluku běžného rozhovoru.

Poškození sluchu hrozí, pokud budeme dlouhodobě vystaveni hluku v rozmezí 85 dB až 110 Db.

Čistota ovzduší, teplota a vlhkost vzduchu jsou dalšími důležitými aspekty pracovního procesu. Nejčastější znečisťující složkou ovzduší je prach (na nábytku, zařízení, stěnách). Dlouhodobé vystavení prachu (například ve fabrikách, továrnách apod.) může vést k poškození dýchacích cest. Teplota na pracovištích by se měla nejlépe pohybovat v rozmezí 20-23 stupňů Celsia (zimní období) 23-26 stupňů Celsia (letní období).

Podle Erbana (2007, s. 40) je ideální, pokud může pracovník na pracovišti z 60 % sedět, z 30 % vykonávat práci vestoje a zbylých 10 % po pracovišti přecházet. Tyto podmínky se však nedají aplikovat na všechny pracovníky (jako například na pracovníky u pásu).

Pro celkovou spokojenost zaměstnanců, bezpečnost a psychickou i fyzickou pohodu je tedy pracovní prostředí důležitý aspekt. Když navodíme zdravé pracovní podmínky, můžeme očekávat vysokou produktivitu, což nás posune zase blíže k výslednému cíli.

Sebevražední teroristé podruhé :-)

No jakže to ta otázka z ní? Určitě čekáte od minulého dílu….

IS SUICIDE TERRORISM AN EXAMPLE OF ALTRUISTIC SUICIDE?
V poslední době někteří autoři se domnívají, že sebevražedné teroristy by měla být považována za stejně jako ostatní sebevraždy-především altruistické sebevražd (sebevraždy na bázi obětování se pro dobro druhých)
Je důležité se ptát, jak pravděpodobné je přirovnávat sebevražedné teroristy, kteří berou nejen svůj život, ale i životy mnoha dalších, s jinými altruistické sebevraždy, kde je fyzická újma vyhrazeny výlučně pro osobu provádějící sebevražedný akt.
Dokonce, i když budeme dělat přijmout myšlenku, že sebevražední teroristé může případně patřit do nové kategorie altruistické sebevraždy, je nepravděpodobné, že altruismus bude jediným důvodem pro jejich chování.
Pokud altruismus samotné nemotivuje sebevražedného terorismu, zůstává otázka: Co?
Rozhovory s rodinami a přáteli zesnulých sebevražedných teroristů ukázaly, že osm z devíti teroristů bylo popsáno jako velmi nábožensky založených. Tato zjištění jasně zdůrazňují význam náboženské víry v sebevražedného terorismu. Nicméně, jiní prohlašují, že ne všechen sebevražedný terorismus je nábožensky motivovaný a že politické síly jsou důležité při vývoji sebevražedného terorismu.
MURDEROUS, NOT SUICIDAL!
Z předchozí části vyplývá, že sebevražední teroristé se liší od naprosté většiny ostatních sebevražd v mnoha způsobech. Velký rozpor mezi sebevražednými teroristy a „klasickými“ sebevraždy je, že sebevražední teroristé jsou vrazi, přesněji řečeno jejich vlastní sebevražedný akt záměrně bere život jinému člověku a mnoha dalších. A primární záměr prováděné akce je vražda než sebevražda
Ve skutečnosti, sebevražda teroristy může být viděna pouze jako vedlejší ztráta při útoku, který je zde podstatný.
Malá zajímavost: V dalším článku psycholog Lankford zkoumal sebevražedné útoky za posledních několik desítek let. Došel k závěru, že rozumný odhad může být, že pouze jedno jediné procento sebevražedných teroristů se dá označit za sebevražedné.

sebevrazedni_atentatnici

Sebevražední teroristé 1.díl

Asi Vám nemusím psát, že opět díky mému časovému presu rozdělím článek na díly :-). Alespoň budete trochu napnutí.

Sebevražední teroristé. Takto zní nadpis prvního článku, který jsem si vybrala k této seminární práci. Pojednává se zde o tom, zda sebevražední teroristé jsou opravdu sebevražední – přesněji, jestli je takto vůbec můžeme nazývat.
V dnešní době sebevražedných útoků ze strany Islámského sátu stále přibývá, takže se jedná o velice aktuální téma.
Proč se takový islamista rozhodne zahodit svůj život a spolu s ním vzít životy spoustě dalším lidem? Možná Vás překvapí, že v rámci islámského náboženství je sebevražda nemyslitelná – ba dokonce zakázaná. Jenže vyměníme slovíčka a máme tu mučedníka (šahída), což je ten, kdo umírá v rámci džihádu (svaté války). Odměnou mu je místo v ráji, kterému se dostává ihned. Být mučedníkem je ctnostné a hodné příkladu, sebevražda je zavrženíhodná.
V článku jeden muslimský psycholog odmítá myšlenku, že sebevražedný terorismus zahrnuje sebevraždu vůbec, navrhovat místo toho, že se jedná o akt mučednictví, založený na islámských principech džihádu (svaté války), který jako takový, je považována za legální chování (Abdel-Khalek , 2004).
Tak jsme si řekli, jak to nahlíží islamisté a nyní se vrátíme zpět k pojednávání o tom, zda můžeme teroristy označit za sebevrahy.
V další studii se snaží nahlížet na teroristy více jako na sebevrahy z důvodu, aby se pokusili zjistit, do jaké míry sebevražední teroristé jsou ve skutečnosti sebevražedný, a zkoumat, zda se tito teroristi mají třeba považovat za podskupinu obecného sebevraždu populace, což je důležité pro další výzkum.
Další otázka v článku zněla….nechte se překvapit :-)sebevrazedni_atentatnici

Můj zápis a dojmy ze soudního jednání – 2.část

Minule jsme nakousli úvod k soudnímu jednání existující žaloby. Protože jsem už nestíhala vše dopsat ( málo času ), rozdělím to na části. Pojďme se tedy podívat na pokračování opravdového soudního jednání.

Žalobce ale namítá, že tato plná moc byla udělena „ex post“. Tvrdí, že společnost se kryla, aby byly všechny dokumenty v pořádku. Soud mu nařídil předložit důkazy na podporu tohoto tvrzení. Byl předložen výpis z interního systému firmy, kde se musí vypisovat všechny nově udělené pravomoci a celkově se zde zapisují novinky týkající se chodu a zaměstnanců společnosti. Vnitřní směrnice je právně závazná a v době podání výpovědi zde nebyla vyvěšená žádná aktualita týkající se udělení plné moci pí. Julínkové.
Žalovaná společnost ale namítá, že systém nepracuje tak rychle a že mohou být podniknuty různé kroky v rozhodnutí firmy, které se dostanou do systému až později. Představenstvo údajně zasedalo k věci udělení plné moci pí. B ještě před podání výpovědi žalobci. Soud si vyžádal důkaz – do 15 dnů odevzdat soudu ověřenou kopii zasedání představenstva, u které byl přítomen notář.
Dále si soud vyžádal na příští jednání osobní přítomnost pí. B, která musí soudu podat svědectví v této záležitosti.
Jednání bylo odročeno, konkrétně na datum 25. 5. 2016 v 8:30 za účelem dokazování včetně výslechu svědkyně.

plzen_cz_soud

Upřímně jsem nečekala, že budu svědkem tak „napínavého“ jednání. Chvíli jsem si připadala jako v krimi seriálu. Žalobce měl svého obhájce, který předkládal důkazy. Společnost Firma a.s. obhajovala šikovná paní, která působila velice seriózně.
Uvědomila jsem si, že rozhodnutí soudce nebude vůbec jednoduché. Sama do teď netuším, komu ze stran bych dala za pravdu a která je ve výsledku v právu. Tento spor mi přijde bohužel trochu banální, pochopila bych, že se žalobce bude soudit, pokud by byl u společnosti zaměstnán již delší dobu, ale on byl pouze ve zkušební době a zjednodušeně řečeno chyběl na výpovědi „pouze“ jeden podpis. Ale ve smyslu celé věci jsem opravdu zvědavá, jaký bude rozsudek. Dokonce si myslím, že neodolám a zajdu se v květnu podívat na výsledek. Je docela k neuvěření, že tento soud začal už v roce 2014 a stále trvá. Protože žalobce se do společnosti vrátit nechce a žalovaná strana jej do společnosti opět přijmout také nechce. Ve výsledku se uvidí, kdo bude plátcem výdajů za soud a dalších věcí s tím spojených.

Můj zápis a dojmy ze soudního jednání – 1.část

1)    ÚVOD
Podívat se na soudní jednání jsem se rozhodla jít k Městskému soudu v Brně, který sídlí na ulici Polní 994/39. Po vstupu do atria mě čekala kontrola, která spočívala v tom odevzdat kabelku na jedoucí pás, kde justiční stráž přes rentgen mohla zkontrolovat její obsah. Následně jsem sama musela projít branou, kde jsem naštěstí nepípala. Vzala jsem si k srdci doporučení nemít pásek ani drobné mince po kapsách – a ono to vyšlo.
Chvíli jsem byla docela zmatená, budova je opravdu obrovská, ale velice krásně vybavena. Nechybí zde lavičky k odpočnutí ani fontána. Malé občerstvení v podobě kantýny je také příjemným zpestřením, pokud očekáváte dlouhé jednání. Chvíli se rozhlížím, kam zamířit. Naštěstí jsem si zjistila informace o probíhajících jednání už dříve od ochotné paní na informačním oddělení. Ta mi vypsala jednání, které spadají pod pracovní právo. Vyjedu tedy hned do 2. patra a hledám jednací síň č. 19.

Pan A pracoval ve firmě firma a.s. v roce 2014. Byl přijat na zkušební dobu, která byla stanovena na 3 měsíce na pozici Specialista pracovně právních vztahů. Žalobu chce podat v plném rozsahu, smír nebyl uskutečněn. Požaduje po žalované straně odškodnění a uhrazení veškerých poplatků spojených s tímto soudem.
Jak jsem již psala, žaloba se týká zrušení pracovního poměru pana A, který ve společnosti pracoval ve zkušební době. Odvolává se na to, že výpověď byla podaná nekompetentní osobou – konkrétně jeho přímou nadřízenou pí. B. Paní B podle žalobce neměla oprávnění k sepsání výpovědi, protože na listině musí být podle vnitřních směrnic společnosti dva podpisy členů Představenstva a podpis vedoucího. Na výpovědi, kterou dostal, žalobce byl ovšem podpis pouze jednoho člena představenstva a již zmíněné paní B

Firma a.s. se ale odvolává na to, že pí. B byla udělená plná moc při řešení těchto věcí – tedy možnost ukončení pracovních poměrů a dalších. Žaloba je z jejich hlediska neopodstatněná a postup podání výpovědi byl správný.

plzen_cz_soud

Podpora Rádiu Wave

V posledním blogu jsme se podívali na zoubek historii Rádiu Wave. Na podporu proti zrušení se vyjádřil i na koncertu Chci Wave zpět ministr školství Ondřej Liška. Vše se konalo v Retro music hall v Praze a pořadatelem tohoto koncertu k třetímu výročí rádia bylo občanské sdružení Pro Wave.

Celý tento koncert na kterém mimo jiné vystoupily i Midi Lidi a nebo třeba XINDL X, byl v duchu prostestu proti stažení rádia z frekvence. Doposud bylo Rádio Wave v analogovém FM pásmu na kterém projekt běžel od 13. ledna. Občanské sdružení promítalo na TV i fotografie z této protestní akce.

Rádio Wave totiž dokonce bylo křivě obviněno z propagace fašismu a to sice v říjnu roku 2008, díky uvedení nekomerční písně skupiny Primal Scream, jejiž text ve skutečnosti přeed fašismem varuje.

Od doby spuštění rádia Wave do jeho ukončení vysíláni, stanice vysílala na analogové frekvenci 100,7 FM. Po nátlaku rady dozorčího orgánu ji byla odebrána. Díky jedinečnosti projektu, však toto rozhodnutí vyvolalo značné nepokoje a nesouhlasné reakce.

Na konci roku 2008 vzniklo o.s. PRO WAVE ( které pořádalo právě výše zmíněný koncert). Cíl tohoto sdružení bylo zabránění zániku rádia.

wave

Historie rádia Wave

Radio Wave z dílny Českého rozhlasu bylo svým způsobe „pokrokové rádio“. Většina písniček se řadila mimo jiné ke stylu taneční, elektropopové hudby. V průběhu dne lze slyšel i doplnění hip hopem, dub stepu aj. V pořadu jak je u Českého rozhlasu zvykem se pak v publicistických pořadech věnovat celkovému dění, kultuře, módě či třeba i cestování. Jelikož je toto rádio součástí rozhlasové sítě EBU, může vysálat exkluzivní koncertní náhrávky velmi významných kapel pořízených v zahraničí.

Rádio Wave bylo pokrokové i tím, že jsme mohli slyšet songy z nekomerční domácí scény a to díky koncertům, které byly pořádané třeba v klubech.

První vlaštovka projektu v rámci Českého rozhlasu, tedy projekt rádia pro mladé se objevila už v roce 1994 jako ČRo 4. V logu mělo čtyřlístek. Vše probíhalo na Dykově ulici v Praze, kde vzniklo vysílací a natáčecí studio. Bohužel vše ztroskotalo na nedostatku kmitočtů a legislativě. Především díky ní. Vysílače totiž získala primárně soukromá rádia. Projekt Rádia Wave se podařilo prosadit až s příchoděm internetového připojení ( a digitálního vysílání).

Rádio Wave tak na analogové frekvenci začalo vysílat 13.1.06. Bohužel díky vleklým sporům přestalo Rádio Wave vysálat 31.9.08. Díky tomu vzniklo mnoho petic a akcí na podporu rádia Wave resp proti jeho zrušení.

wave

Blog zabývající se nejen akcemi na podporu rádia Wave